فرم استخدام

مشخصات متقاضی

مشخصات همسر

سوابق تحصیلات دانشگاهی

خواهشمند است عنوان دقیق واحدهای دانشگاهی را قید فرمایید

سوابق اشتغال

در هر سطر مهمترین دلیل خود برای شاغل شدن انتخاب کنید

مهارت ها و نرم افزارها

پرسشنامه

سئوالات زیر جهت بررسی ویژگی و جنبه های شخصیتی شماست و آگاهی از آن برای این مجموعه بسیار ارزشمند است، سعی کنید با تامل و صادقانه پاسخ دهید.
1 - بیشتر به مطالعه ی کدام موضوع علاقه مند هستید؟ و نام 2 کتاب و یا مقاله آخری که در این زمینه مطالعه کردید را بنویسید.
2 - برای یادگیری و ارتقای دانش خود، کدام یک از راههای زیر را می پسندید؟ بنا به ارزش هر گزینه، از یک تا 10 به آن نمره دهید.
4 - در بر خورد در برابر توهین دیگران، کدامیک از موارد زیر واکنش شما خواهد بود؟
7 - اگر فردی آنچه را که عمیقا به آن معتقدید، زیر سئوال ببرد، واکنش شما چه خواهد بود؟ (به عنوان مثال باور به ظهور امام زمان (عج))