پروژه 297 واحدی سیمون بولیوار

معرفی پروژه

نام مالک: سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح ا نوع کاربری: مسکونی

موقعیت

ایران، تهران، بزرگراه اشرفی اصفهانی، بلوار سیمون بولیوار، خیابان سجاد، شهرداری منطقه 5

اطلاعات فنی

مساحت کل: 68450 مترمربع ا تعداد کل واحد مسکونی: 297 ا تعداد طبقات: 11

تاریخ های پروژه

تاریخ آغاز: 1394     تاریخ پایان: 1395