خانه هویدا

معرفی پروژه

طراح: مهندسین مشاور متین

موقعیت

ایران، تهران

اطلاعات فنی

طراح: مهندسین مشاور متین

تاریخ های پروژه

تاریخ آغاز: 1398     تاریخ پایان: در دست ساخت