ویلا 9

معرفی پروژه

طراح: مهندسین مشاور متین نام مالک: جناب آقای ملکی

موقعیت

فشم

اطلاعات فنی

مساحت: 1235 مترمربع تعداد طبقات: 3 طبقه

تاریخ های پروژه

تاریخ آغاز: 1399     تاریخ پایان: 1399