ویلا روشن

معرفی پروژه

اثر مهندسین مشاور متین معماران: معین توسلی و محمدرضا وطنی کارفرما: آقای روشن Bright House Matin Consulting co. Architects: Moein Tavasoli & Mohammadreza Vatani Client: Mr. Roshan

موقعیت

کرج، چارباغ

اطلاعات فنی

مساحت: 733 مترمربع تعداد طبقات: 2 طبقه

تاریخ های پروژه

تاریخ آغاز: 1399     تاریخ پایان: 1399

اثر مهندسین مشاور متین معماران: معین توسلی و محمدرضا وطنی کارفرما: آقای روشن
اثر مهندسین مشاور متین<br />
معماران: معین توسلی و محمدرضا وطنی<br />
کارفرما: آقای روشن
اثر مهندسین مشاور متین<br />
معماران: معین توسلی و محمدرضا وطنی<br />
کارفرما: آقای روشن
اثر مهندسین مشاور متین<br />
معماران: معین توسلی و محمدرضا وطنی<br />
کارفرما: آقای روشن
اثر مهندسین مشاور متین<br />
معماران: معین توسلی و محمدرضا وطنی<br />
کارفرما: آقای روشن
اثر مهندسین مشاور متین<br />
معماران: معین توسلی و محمدرضا وطنی<br />
کارفرما: آقای روشن
اثر مهندسین مشاور متین معماران: معین توسلی و محمدرضا وطنی کارفرما: آقای روشن